Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Nagrody Edytorskie

Podczas Wrocławskich Targów Dobrych Książek co roku przyznawane są dwie ważne nagrody edytorskie: Nagroda Edytorska Pióro Fredry (z wyłączeniem książek dla dzieci) oraz Nagroda Edytorska Dobre Strony (książki dla dzieci).