Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Jurorzy

Marcin Czerwiński
Marcin Czerwiński dr hab., adiunkt w Zakładzie Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej UWr, teoretyk literatury. Autor książek: Smutek labiryntu. Gnoza i literatura (2013) oraz Maszyna przecząca. O literaturze jako formie negacji… (2014); redaktor zbioru Od antropozofii po Schulza (2016). Założyciel i przez 20 lat redaktor naczelny czasopisma oraz wydawnictwa Rita Baum. Aktualnie zajmuje się projektem plazaciemnia.pl. Mieszka we Wrocławiu.

Janusz Górski
Janusz Górskiprojektant książek i wydawca. Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydziału Malarstwa i Grafiki PWSSP w Gdańsku. Profesor na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Wielokrotnie nagradzany i wyróżniany w konkursie Najpiękniejsze Książki Roku, laureat Nagrody Honorowej Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek (2006). Projektuje książki dla najważniejszych instytucji polskiej kultury (Muzeum Narodowe w Warszawie, Łazienki Królewskie, Narodowe Centrum Kultury, Teatr Narodowy, Biblioteka Narodowa). Współzałożyciel wydawnictwa słowo/obraz terytoria, redaktor naczelny i dyrektor artystyczny wydawnictwa czysty warsztat. Autor tomów rozmów z twórcami polskiej szkoły grafiki: Jak ktoś mógł na to pozwolić! (2011), Józef Wilkoń. Szum drzew (2013), Wojciech Fangor: Ja (2014), Kilian dzieciom (2014), Mieczysław Wasilewski versus Janusz Górski (2018) oraz trylogii Józef Wilkoń [lustro i promyk], Józef Wilkoń [szum drzew], Józef Wilkoń [arka] (2017–2019). Organizator konferencji Najpierw okładka! Polskie okładki książkowe 1944–1970 (2017).

Grażka Lange
Grażka Langegraficzka, zajmuje się projektowaniem książek i ilustracją książkową. Laureatka wielu nagród w dziedzinie grafiki książkowej (m.in. IBBY Lipsk, IBBY Warszawa, nagrody i wyróżnienia w Konkursie na Najpiękniejszą Książkę Roku). Prowadzi Pracownię Typografii na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Opracowała graficznie ponad 100 książek, m.in. Świat jest dziwny (2007), Brzechwa. Wiersze dla dzieci (2010), Emów. Od świtu do świtu (2010), Cyrk (2012), Słodkie abecadło (2012), Warszawa (2016). Właścicielka pokaźnej kolekcji polskich książek dla dzieci z lat 60. i 70., a także książek z całego świata.

Anita Wincencjusz-Patyna
Anita Wincencjusz-Patynahistoryczka sztuki, doktor nauk humanistycznych, prodziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Prowadzi zajęcia z historii i teorii sztuki, historii malarstwa oraz seminaria prac teoretycznych. Autorka książek Odpowiedni dać rzeczy obraz. O genezie ilustracji książkowych (2019), Stacja Ilustracja. Polska ilustracja książkowa 1950–1980. Artystyczne kreacje i realizacje (2008) oraz monografii Michał Jędrzejewski (2011) i Wanda Gołkowska (2015). Publikowała m.in. na łamach czasopism Quart, Format. Pismo Artystyczne, Znak, Dyskurs, Rita Baum. Współpracuje m.in. z Galerią Miejską we Wrocławiu, Nadbałtyckim Centrum Kultury i Bunkrem Sztuki w Krakowie. Stypendystka Trinity College Dublin (2011) i Internationale Jugendbibliothek w Monachium (2017), członkini Polskiej Sekcji IBBY, jurorka w organizowanym przez IBBY ogólnopolskim konkursie „Książka Roku”.

Karolina Maria Wiśniewska
Karolina Maria Wiśniewska zajmuje się projektowaniem książek i wydawnictw, a także identyfikacją wizualną. Wysoko ceni społeczną odpowiedzialność realizowanych projektów, dlatego najczęściej wybiera współpracę z organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi. Od stycznia 2016 pracuje na wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych jako asystent w Pracowni Książki. Od ponad 10 lat projektuje Magazyn Materiałów Literackich „Cegła”.