Zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń do Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry i Nagrody Edytorskiej Dobre Strony upływa 4 listopada 2021 r.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie w wyznaczonym terminie formularza online,
wraz z okładkami książek w wersji elektronicznej (300 dpi).

Przed wypełnieniem formularza należy zalogować się na swoje konto google/gmail.

Formularz Nagroda Edytorska Pióro Fredry

Formularz Nagroda Edytorska Dobre Strony

Należy również przesłać 7 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu na adres:
Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107 Wrocław,
z dopiskiem „Nagroda Edytorska Pióro Fredry” lub „Nagroda Edytorska Dobre Strony”.

Lista książek nominowanych zostanie ogłoszona 18 listopada, a laureatów Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry i Nagrody Edytorskiej Dobre Strony poznamy 2 grudnia, podczas inauguracji 29. Wrocławskich Targów Dobrych Książek.