Wrocławskie Targi Dobrych Książek

Zgłoszenia na Wrocławskie Targi Dobrych Książek

29. Wrocławskie Targi Dobrych Książek odbędą się w dniach od 3 do 6 grudnia 2020 roku w Hali Stulecia. Przyjmowanie zgłoszeń od wystawców rozpocznie się 25 sierpnia i zakończy 30 października. Podczas targów zostaną przyznane dwie nagrody edytorskie dla wydawców: Nagroda Edytorska Pióro Fredry 2020 (z wyłączeniem książek dla dzieci) oraz Nagroda Edytorska Dobre Strony 2020 (książka dla dzieci). Termin zgłaszania książek do nagród upływa 30 października.

Terminarz: 

 • Zgłoszenie uczestnictwa w Targach
  Termin przyjmowania zgłoszeń od 25 sierpnia do 30 października 2020 r.
 • Zgłoszenie do Nagrody Edytorskiej Pióro Fredry i Nagrody Edytorskiej Dobre Strony
  Termin przyjmowania zgłoszeń oraz nadsyłania konkursowych egzemplarzy książek na adres Organizatora (Wrocławski Dom Literatury, Przejście Garncarskie 2, 50-107, Wrocław) upływa 30 października 2020 r. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dokonanie bezzwrotnej opłaty konkursowej w wysokości 200 zł + 23% VAT
 • Zgłoszenie propozycji do programu 29. Wrocławskich Targów Dobrych Książek

Nadsyłanie propozycji do programu upływa 30 października 2020 r.

Zgłoszenie udziału w Targach:

 • Przed wysłaniem zgłoszenia należy zapoznać się z regulaminem.
 • Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 października 2020 r.
 • Wybór lokalizacji oraz rezerwacja stoiska jest możliwa do 15 października 2020 r. Po tym terminie lokalizację wyznacza Organizator.
 • Przy uregulowaniu płatności do 15 października 2020 r. przysługuje rabat w wysokości 10% (rabat dotyczy wyłącznie ceny stoiska).

Uwaga!
W sytuacji przedłużającego się stanu epidemii SARS-CoV-2, obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa sanitarnego oraz zastosowane zostaną ograniczenia, włącznie z możliwością odwołania targów, zgodne z wytycznymi Rady Ministrów, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Prezydenta Wrocławia.